google.com, pub-3423369683337904, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Szkoła Internetowa dla polskich dzieci

0

Z roku na rok nasi rodacy opuszczają Polskę w poszukiwaniu lepszego życia za granicą. To niezaprzeczalny fakt, jednak coraz więcej rodziców zastanawia się jak potoczą się losy ich dzieci? Być może będą chciały wrócić do Polski. I tu pojawia się pytanie co zrobić aby nie zamykać im drogi powrotu?

Istotnym elementem będzie nauka języka polskiego oraz wysoki poziom nauczania w polskich szkołach, któremu nie zawsze dorównują te do których uczęszczają nasze pociechy. Ministerstwo Edukacji Narodowej umożliwiło dzieciom obywateli polskich, przebywających poza terytorium kraju, bezpłatną edukację w tzw. nauczaniu domowym. Rodzic staje się nauczycielem, a dzięki wsparciu specjalnej platformy edukacyjnej może skutecznie kierować rozwojem i edukacją swojego dziecka.

Platforma Edukacyjna:

Centrum Rozwoju Edukacji Alfa i Omega jest projektem edukacyjny mającym na celu wsparcie ucznia przebywającego za granicą w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum według polskiego systemu oświaty. Możliwe jest to dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii w tym ogromnych możliwości jakie daje nam Internet. Wszystkie materiały edukacyjne zostały dostosowane do potrzeb tzw. „nauczania domowego” i przygotowane przez doświadczoną kadrę pedagogiczną. Według założeń nauczania domowego, rodzic staje się nauczycielem i to jego zadaniem przez najbliższy rok będzie kierowanie edukacją swoje dziecka. Celem platformy jest wsparcie tych działań.

Warunki przyjęcia do szkoły:

O przyjęciu dziecka do szkoły decyduje fakt, iż musi posiadać ono polskie obywatelstwo (numer pesel). Przed podjęciem nauki należy również dołączyć opinię poradni psychologiczno pedagogicznej. Polska Szkoła Internetowa prowadzi własną poradnię, która przeprowadzi niezbędne badanie, a co najważniejsze bez konieczności przyjazdu dziecka do Polski. Opinia ta dotyczy rozwoju psychomotorycznego dziecka i określa do której klasy będzie ono uczęszczać.

Przebieg edukacji:

Rok szkolny rozpoczyna się 1 września i odbywa się w cyklu 32-35 tygodni. Jest to czas w którym dziecko przyswaja tygodniowy zakres materiału z danego przedmiotu. Każdy tydzień zawiera instrukcję dla rodzica i test mający na celu sprawdzenie opanowanego materiału. Polecenia zawarte w instrukcji, mają pomóc rodzicom tak kierować nauką dziecka, aby samodzielnie dochodziło do rozwiązania tematu. Maluch wykonuje test, który jest sprawdzany i oceniany przez nauczyciela. W przypadku błędów w rozwiązaniach, pedagog wyda zalecenia na co zwrócić uwagę podczas dalszej nauki. Za każdy test dziecko otrzymuje ocenę, która zapisana jest w odpowiedniej zakładce panelu platformy. W ten sposób rodzicie mogą monitorować postępy swojej pociechy w nauce. Testy nie mają wpływu na ocenę końcową na świadectwie. Pokazują jedynie aktualny poziom przygotowania do egzaminu klasyfikacyjnego. W przypadku problemów z którąkolwiek częścią materiału, można zwrócić się o pomoc do nauczyciela. Udzieli on wyjaśnień drogą mailową lub za pomocą wideo konferencji.

Egzaminy klasyfikacyjne:

Egzaminy końcowe odbywają się w czerwcu między innymi w Wielkiej Brytanii. Jeżeli uczeń z przyczyn usprawiedliwionych, nie przystąpi do egzaminu w uzgodnionym terminie, Dyrektor Szkoły wyznacza drugi termin. W tym przypadku odbywać się on będzie na terenie Polski, w miejscu i czasie uzgodnionym ze Szkołą (maksymalnie do 20 sierpnia). Po zdaniu egzaminu końcowego dziecko otrzymuje promocję do kolejnej klasy oraz świadectwo Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN).

Podręczniki:

Nauka w Polskiej Szkole Internetowej jest bezpłatna, jednak by móc w pełni realizować program nauczania niezbędny jest zakup podręczników. Rodzic może dokonać zakupu samodzielnie lub za pośrednictwem platformy edukacyjnej.

Nauka w domu:

Tak zwane „nauczanie domowe” posiada niewątpliwie wiele zalet. Przekonali się o tym rodzice, których dzieci uczęszczają do naszej szkoły. Nauka on-line pozwala realizować materiał z każdego miejsca na świecie, w dogodnym dla siebie czasie. Materiały i pomoce dydaktyczne zostały opracowane tak, aby dzieci w łatwy i szybki sposób mogły przyswoić zadany temat. W przypadku jakichkolwiek problemów zawsze można liczyć na pomoc kadry pedagogicznej. Dużą rolę, szczególnie w przypadku młodszych dzieci będzie odgrywała pomoc rodziców. To ich zadaniem przez najbliższy rok będzie kierowanie edukacją dzieci tak, aby dzięki systematyczności i konsekwencji mogły robić widoczne postępy w nauce. Polska Szkoła Internetowa Alfa i Omega, dzięki możliwościom jakie daje dzisiejsza technika, jest w stanie skutecznie wspomóc rodziców w tym trudnym i odpowiedzialnym zadaniu.

Kontakt:

Centrum Rozwoju Edukacji „Alfa i Omega”
15-756 Białystok ul. Swobodna 9/24
Tel: +48 534 637 952
E-mail: sekretariat@polskaszkolainternetowa.pl
www.polskaszkolainternetowa.pl

Od dziewięciu lat mieszka w Anglii. Pracuje zawodowo jako fotograf i bloger. Autor strony Polonia Peterborough, która w pierwszym etapie istnienia była blogiem poświęconym reportażom przedstawiającym życie Polonii w Peterborough. Socjolog z zamiłowania.

Leave A Reply