google.com, pub-3423369683337904, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Licencja dla osób wynajmujących prywatne domy

1

W sobotę 30 listopada w Polskiej Szkole Sobotniej w Peterborough odbyło się spotkanie z Joanne Hodges, która pracuje jako Senior Housing Enforcement Officer w Peterborough City Council. Spotkanie dotyczyło Selective Licensing, czyli licencji, którą niedługo zostaną objęte osoby wynajmujące prywatne domy i mieszkania. Procedura, która wkrótce ma wejść w życie, budzi wiele kontrowersji głównie wśród landlordów, którzy nie dbają o domy, wynajmują je licznym rodzinom, grupom osób, którym nie raz było nagle narzucone mieszkać razem, by pokryć koszt wynajmu domu.

licencja na prywatnie wynajmowane domyPeterborough City Council chce mieć nadzór nad właścicielami, którzy nie rejestrują osób zamieszkujących ich dom, nie dbają o remonty, regularne kontrole instalacji elektrycznych i gazowych, bojlera, ogrzewania itp. Ponieważ w przeciągu ostatnich lat było mnóstwo skarg na landlordów postępujących niezgodnie z prawem, urząd miasta postanowił poważnie zająć się rozwiązaniem tego problemu. W tym celu do niektórych dzielnic (np. City Centre, Milfield, Eastfield, Eastgate) zostały wysłane formularze, które należy niezwłocznie wypełnić i odesłać pod wskazany adres.

Jeśli ktoś nie otrzymał takiej aplikacji, zamieszczamy ją w języku polskim. Pobierz aplikację w języku polskim – Selective Licensing formularz w języku polskim

Niezwykle ważną rzeczą jest to, aby wskazać właściciela, który budzi nasze zastrzeżenia, z którym trudno cokolwiek wytargować, np. rozwiązanie problemu wilgoci w domu, wymiany bojlera, okien itp. Jeśli ktokolwiek chciałby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapraszamy do odwiedzenia strony www.peterborough.gov.uk (zakładka Selective Licensing).

Co to jest Selective Licensing?

Urząd miasta zamierza objąć licencją wszystkie prywatnie wynajmowane mieszkania w obszarach wymienionych poniżej. Pakiety konsultacji zostały dostarczone do wszystkich domów i firm w okolicy. Proszę wypełnić i odesłać do Nas. Twoje zdanie jest ważne dla nas.

Jak działa Selective Licensing?

Wszyscy prywatni właściciele lokali mieszkalnych na zaproponowanym terenie będą zobowiązani do ubiegania się o licencję na każdą wynajmowaną tam nieruchomość. Licencje będą przyznawane właściwym i odpowiednim osobom co oznacza, że właściciel będzie musiał spełnić określone standardy zanim będzie mógł mógł legalnie wynająć nieruchomość.

Czy będzie to miało wpływ na mnie?

Jeśli mieszkasz lub pracujesz w Peterborough Selective Licensing to jest Gladstone, Millfield, New England lub Eastfield może to dotyczyć Ciebie i Twojego domu. Aby dowiedzieć się więcej przyjdź na jedno z naszych spotkań.

Aby dowiedzieć się więcej przyjdź na konsultacje do jednego z punktów spotkań:

 • 30 listopad  – spotkanie w St John Fisher School, w godzianch od 09:15 do 11:30.
 • 9 grudzień – spotkanie w Beeches School, Beech Avenue, w godzinach od 18:00 do 20:00.
 • 12 grudzień – spotkanie w East Community Centre, Padholme Road, w godzinach od 18:00 do 20:00.

Urząd Miasta Peterborough

Selektywne Przyznawanie Licencji

Licencja na prywatnie wynajmowane domy i mieszkania

 

Wprowadzenie

Rada Miasta Peterborough rozważa wprowadzenie selektywnego przyznawania licencji właścicielom lokali prywatnych na terenie Gladstone, Millfield, New England oraz Eastfield (obszary, których miałoby dotyczyć, zostały zaznaczone na załączonej mapie wraz z listą ulic). Aby to uczynić, należy przeprowadzić szczegółowe konsultacje gwarantujące rozważenie opinii wszystkich zainteresowanych stron oraz wprowadzenie najkorzystniejszych zmian.

Czym jest selektywne przyznawanie licencji?

Ustawa o mieszkalnictwie z 2004 r. umożliwia radzie miasta wprowadzenie licencji na prywatnie wynajmowane mieszkania znajdujące się na wyznaczonym terenie, który jest lub najprawdopodobniej stanie się:

 • terenem o niskim popycie na wynajem mieszkań
 • terenem doświadczającym uciążliwych, powtarzających się problemów spowodowanych zachowaniami antyspołecznymi

Celem selektywnego przyznawania licencji jest poprawa zarządzania takimi nieruchomościami, zapewniając pozytywny oddziaływanie na obszar, na którym się znajdują.

Dlaczego rada miasta rozważa wprowadzenie selektywnego przyznawania licencji?

Rada zamierza wprowadzić selektywne przyznawanie licencji jako część szerszej strategii ‘Op Can Do’ (Operacja – możemy tego dokonać) skierowanej przeciw zachowaniom antyspołecznym oraz zbójeckim zachowaniom właścicielom lokali będących powodem niskiego zainteresowania danym terenem. Zdaniem rady, rozwiąże to problemy wynikające z prywatnego najmu mieszkań, przyczyni się również do zregenerowania terenu w połączeniu z innymi ulepszeniami oraz inicjatywami partnerskimi. Rada rozważała również inne sposoby, jednak to selektywne przyznawanie licencji wydaje się gwarantować poprawę zarządzania oraz warunków w sektorze najmu prywatnego.

Pełną ofertę można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.peterborough.gov.uk/housing

Sposób działania Licencji

Wszyscy prywatni właściciele lokali mieszkalnych na zaproponowanym terenie będą zobowiązani do ubiegania się o licencję na każdą wynajmowaną tam nieruchomość. Licencje będą przyznawane właściwym i odpowiednim osobom co oznacza, że właściciel będzie musiał spełnić określone standardy zanim będzie mógł mógł legalnie wynająć nieruchomość.

Korzyści

Rada będzie mogła wprowadzić selektywne przyznawanie licencji tam, gdzie przyniesie korzyści społeczności lokalnej oraz stanie sie gwarancją, że zarządzanie wszystkimi prywanie wynajmowanymi nieruchomościami na wyznaczonym terenie spełnia wymagane standardy. Oczekujemy, że dodatkowymi korzyściami będzie:

 • wyższa jakość zarządzania
 • lepsze warunki mieszkaniowe
 • lepszy wizerunek oraz postrzeganie danego terenu
 • zredukowanie zachowań antyspołecznych
 • lepsze gospodarowanie odpadami
 • stabilniejsze społeczności
 • różnorodne i dynamiczne społeczności, atrakcyjne dla mieszkańców

Ustaliliśmy, że wielu właścicieli zapewnia godziwe, odpowiednio zarządzane i właściwie utrzymane lokale, które nie stanowią żadnego problemu dla społeczności lokalnej, stwierdziliśmy jednak również przypadki złego zarządzania w sektorze najmu prywatnego, które mają negatywny wpływ na obszar, na którym się znajdują.

Koszt Licencji

Licencje będą przyznawane na okres nie dłuższy niż pięć lat i wyniosą 600.00 GBP za nieruchomość, czyli w przeliczeniu 10.00 GBP za miesiąc. Właściciele będą mogli dokonywać opłat rocznie lub miesięcznie z uwzględnieniem zniżek dla akredytowanych członków NLA (Narodowego Stowarzyszenia Właścicieli Lokali Mieszkalnych) itp.

Warunki otrzymania licencji

Każda licencja będzie podlegać warunkom określającym sposób zarządzania nieruchomością. Niektóre z nich są obligatoryjne i wynikają z Ustawy. Należą do nich:

 • obowiązek corocznego uzyskania świadectwa bezpieczeństwa instalacji gazowej oraz przedstawienia go w urzędzie miasta (jeżeli budynek zasilany jest gazem i znajdują się w nim urządzenia gazowe);
 • utrzymywanie urządzeń elektrycznych oraz mebli udostępnianych przez właściciela lokalu w bezpiecznym stanie;
 • instalacja alarmu przeciwpożarowego w budynku, który powinien być utrzymany w dobrym stanie eksploatacyjnym;
 • podpisanie przez posiadacza licencji umowy najmu z lokatorami;
 • uzyskanie przez posiadacza licencji referencji na temat potencjalnych najemców. Do warunków wynikających z ustawy, mogą zostać dodane warunki lokalne, których zakres zależy od decyzji rady miasta. Na terenie Peterborough proponujemy uwzględnić, co następuje:
 • budynki nie powinny podlegać pierwszej kategorii zagrożenia (co oznacza, że powinny być bezpieczne do zamieszkania);
 • zgodnie z wymogami prawnymi, każdy budynek powinien posiadać Świadectwo Charakterystyki Energetycznej (EPC);
 • kontrola stałej instalacji elektrycznej powinna być przeprowadzana nie rzadziej niż co pięć lat a kontrola przenośnych urządzeń elektrycznych (PAT) zapewnianych przez właściciela powinna być przeprowadzana corocznie;
 • należy informować oraz przypominać najemcom o ich obowiązkach dotyczących gromadzenia oraz wyrzucania odpadów domowych;
 • posiadacz licencji nie powinien wyrażać zgody na przeludnienie mieszkania;
 • w przypadku zmiany najemców, budynek oraz przylegający do niego teren powinny być utrzymane w czystości i porządku, z odmalowanym, w razie konieczności, wnętrzem;
 • nieruchomość powinna być zabezpieczona i niezaśmiecana w okresach wolnych od najmu;
 • wszyscy lokatorzy powinni otrzymać kopię licencji oraz warunków najmu;
 • wszyscy lokatorzy powinni otrzymać dane kontaktowe posiadacza licencji i/lub kierownika, z uwzględnieniem numerów alarmowych;
 • posiadacz licencji oraz każdy wyznaczony kierownik powinni dostarczyć uaktualnione dane kontaktowe urzędu miasta (z uwzględnieniem numeru telefonu) w celu umożliwienia szybkiego rozwiązywania problemów;
 • posiadacz licencji powinien podejmować wszelkie możliwe działania zwalczające zachowania antyspołeczne oraz zgodnie z przepisami prawa usuwać najemców zamieszanych w działalność przestępczą lub zachowania antyspołeczne;
 • w przypadku narażenia urzędu miasta na koszty wynikające z wydanego dla danej nieruchomości nakazu administracyjnego, które nie zostaną pokryte przez czynsz w okresie jego obowiązywania, uregulowanie tej opłaty stanowi warunek licencji;
 • posiadacz licencji i/lub kierownik powinni uczestniczyć w szkoleniach w zakresie zarządzania nieruchomościami, o ile będą wymagane przez urząd miasta.

W celu sprawdzenia zastosowania się do tych warunków, urząd miasta będzie je monitorował, w razie konieczności udzielając posiadaczom licencji wsparcia oraz wskazówek. Jeżeli posiadacz licencji naruszy jej warunki może zostać postawiony w stan oskarżenia a na podstawie skazania przez Sąd Pokoju może mu zostać zasądzona grzywna do 5 000 GBP. W takich okolicznościach, urząd miasta rozważy zasadność unieważnienia licencji oraz wydania nakazu administracyjnego przejęcia zarządzania nieruchomością.

Dodatkowe działania uzupełniające selektywne przyznawanie licencji

Urząd miasta uczestniczy również w innych działaniach mających na celu poprawę atrakcyjności terenu o niskim popycie na najem lokali, do których należą:

 • kierunkowe działania dotyczące pustostanów na wyznaczonym terenie w celu przystosowania jak największej liczby do ponownego zamieszkania;
 • działania egzekucyjne skierowane przeciw właścicielom zaniedbanych nieruchomości/gruntu, które pogarszają jakość terenu;
 • celowe działania egzekucyjne skierowane przeciwko wyrzucaniu śmieci w miejscach niedozwolonych, gromadzeniu śmieci, graffiti oraz zaśmiecaniu terenu;
 • priorytetyzowanie terenu w przypadku działań renowacyjnych;
 • celowe działania dotyczące poprawy efektywności energetycznej w okresie kadencji na danym terenie.

Co więcej, jeżeli przyznawanie licencji zostanie wprowadzone, urząd miasta zapewni szkolenia oraz wsparcie w zakresie nowych wymogów prawnych dla nowych lub niedoświadczonych właścicieli nieruchomości, mających na celu umożliwienie im osiągnięcia statusu dobrego właściciela.

Jestem lokatorem, jaki wpływ będą miały na mnie te zmiany?

Zadaniem selektywnego przyznawanie licencji jest zapewnienie, że właściciel nieruchomości właściwie nią zarządza i gwarantuje jej bezpieczeństwo oraz utrzymanie w dobrym stanie technicznym. Zakładamy również, że zachowuje się odpowiedzialnie, co oznacza, że dokonuje weryfikacji lokatorów, wydaje ważne umowy najmu, pokwitowania wpłat czynszu, posiada wszystkie aktualne świadectwa bezpieczeństwa oraz nie przeprowadza nielegalnych eksmisji lokatorów.

W jaki sposób mogę się dowiedzieć czy właściciel mojego mieszkania uzyskał licencję, jeżeli zostanie wprowadzony plan ich selektywnego przyznawania?

Wiadomość o przyznaniu licencji zostanie wprowadzona do rejestru publicznego, który jest dostępny w urzędzie miasta.

Co się stanie jeżeli właściciel nieruchomości nie wystąpi o przyznanie licencji?

Prowadzenie działalności bez licencji będzie stanowić przestępstwo karne, które może podlegać karze grzywny do wysokości 20 000 GBP a zebrany w tym okresie czynsz może zostać zwrócony lokatorom lub lokalnemu urzędowi ds. mieszkalnictwa komunalnego. Co więcej, niespełnienie przez właściciela nieruchomości warunków licencji może skutkować jej odebraniem oraz nałożeniem grzywny w wysokości do 5 000 GBP.

Jestem lokatorem, jak mi to pomoże?

Około 40% lokali na wyznaczonym terenie jest wynajmowanych prywatnie. Każda wynajmowania prywatnie nieruchomość musi posiadać licencję. Wszyscy posiadacze licencji muszą przestrzegać określonych zasad a licencje podlegają stosownym, dołączonym do nich warunkom. Rygorystyczne monitorowanie tych warunków pomoże poprawić stan budynków i zarządzania prywatnie wynajmowanymi nieruchomościami, co, mamy taką nadzieję, doprowadzi do ogólnej środowiskowej i fizycznej poprawy danego terenu (mniej nielegalnych wysypisk śmieci, poprawa stanu ulic oraz zredukowanie zachowań antyspołecznych).

Moi sąsiedzi prezentują zachowania antyspołeczne; czy selektywne przyznawanie licencji będzie mogło pomóc?

Będzie można zauważyć zredukowanie zachowań antyspołecznych. Oczekuje się, że właściciele nieruchomości będą współpracować z władzami lokalnymi oraz policją w celu właściwego uporania się z antyspołecznymi zachowaniami lokatorów. W szczególnych przypadkach może to oznaczać eksmisję lub utratę licencji, jeżeli właściciel nieruchomości nie podejmie stosownych działań.

Jestem właścicielem nieruchomości, jakie korzyści oznacza dla mnie ta zmiana?

Selektywne przyznawanie licencji przedstawi właścicielom nieruchomości zestaw wyraźnych wytycznych, którym będą zobowiązani się podporządkować; nie pozwoli na dalsze chodzenie na łatwiznę niekompetentnym lub pozbawionym skrupułów właścicielom, których postępowanie w krzywdzący sposób niszczy dobrą opinię innych. Właściciele będą również zobowiązani do występowania o referencje swoich lokatorów oraz udzielania ich, co umożliwi potencjalnym właścicielom nieruchomości dokonywanie lepszej, opartej na uzyskanych informacjach, selekcji lokatorów.

Urząd miasta podejmie współpracę z licencjonowanymi właścicielami nieruchomości, oferując im szkolenia oraz wsparcie umożliwiające spełnienie warunków licencji oraz rozszerzenie ich wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie wynajmy mieszkań. Lokatorom również zostanie zaproponowane pomoc w kwestiach dotyczących relacji najmu oraz kwestii mieszkaniowych. Stosowana przez urząd miasta kaucja mieszkaniowa będzie traktowana priorytetowo dla licencjonowanych właścicieli nieruchomości.

Państwa opinia ma dla nas znaczenie

Państwa opinia jest bardzo ważna, dlatego będziemy starali się ją uzyskać od wszystkich osób, których proponowany przez nas system może dotyczyć. Prosimy o wypełnienie załączonego kwestionariusza oraz odesłanie go kiedy tylko rozważą Państwo naszą propozycję. Okres konsultacji zakończy się 27 grudnia 2013 r.

Zapewnimy Państwu również możliwość uczestniczenia w różnorodnych otwartych spotkaniach dla lokatorów, umożliwiających dokładne zapoznanie się z proponowanym systemem oraz nieoficjalne rozmowy z nami, podczas których będą Państwo mogli podnieść wszelkie kwestie dotyczącego różnorodnych aspektów oraz zadać nurtujące Państwa pytania.

Co wydarzy się dalej?

Konsultacje z miejscowymi lokatorami, właścicielami nieruchomości, lokalnymi przedsiębiorcami oraz innymi organizacjami zainteresowanymi tematem będą trwały około 10 tygodni, co umożliwi każdemu dokładne podjęcie decyzji w sprawie naszej propozycji.

Pod koniec tego okresu rada miasta rozważy wszelkie wniesione zastrzeżenia oraz potwierdzi szczegóły selektywnego przyznawania licencji przed podjęciem decyzji o wprowadzeniu bądź też nie nowego systemu. W ciągu 6 tygodniu po zakończeniu konsultacji rada miasta opublikuje jej wyniki oraz dalsze działania.

Jeżeli system selektywnego przyznawania licencji zostanie zatwierdzony, przed jego wprowadzeniem nastąpi co najmniej trzymiesięczny okres przejściowy, umożliwiający właścicielom nieruchomości, których będzie dotyczył, wystąpienie o licencję.

Jeden komentarz

 1. Co to znaczy ze licencja bedzie przyznawana wlasciwym
  osobom.Aco z tymi lanlordami.ktorzy nie reaguja na
  skagi.wspollokatorow zamieszkujacych pod jednym dachemBo lanlorda z
  kilkoma osobabi z tego mieszkania.razem z nimi urzeduje.Wpada sobie
  na mieszkanie kiedy sie jemu podoba,Uwazam ze taki lanlord nie
  powinien wogole dostac pozwolenia na wynajem.NIC sobie nie robi ze
  skarg ,sa muzyka w nocy.glosne zachowywanie sie niektorych
  osob..NIC sobie z tego nie robi ze pewne osoby musza wczesnie wstac
  do pracy.Co z tym fantem zrobic.Bardzo prosze o jakas
  odpowiedz.

Leave A Reply