Zwrot 20% kosztów opieki nad dzieckiem

0

Koszt wysłania dziecka do przedszkola w UK jest znacznym wydatkiem dla większości rodziców. Wielka Brytania zajmuje drugie miejsce, jako kraj o najwyższych kosztach utrzymania dziecka. Cena przedszkola w Peterborough waha się w granicach od £400 do £900 miesięcznie. Ceny dobrych przedszkoli w UK zbliżone są do miesięcznego wynagrodzenia przy na najniższej stawce godzinowej. Dofinansowania doczepne są tylko dla rodziców o niskich dochodach oraz mam samotnie wychowujących dzieci. W niektórych przypadkach, osoby o niskich dochodach mogą odliczyć do 70% kosztu przedszkola lub kosztu opiekunki w UK.

Bezpłatne godziny w przedszkolu dostępne są również dla dzieci, które ukończyły 3 rok życia – finansowane przez British Government. Obecnie powstaje dogodniejszy system childcare, w którym każdy rodzic będzie mógł domagać się do £1200 zwrotu kosztów opieki na dzieckiem. Swoim działaniem obejmie on wszystkim rodziców, dzieci do 12 lat, których roczny dochód nie przekracza 150 tysięcy funtów. Jedyną wadą nowego systemu childecare jest fakt, że wejdzie on w życie w roku 2015. W początkowej fazie dostepny będzie dla rodziców dzieci do 5 roku życia.

koszt przedszkola w UK

Odpowiedz