Zaostrzone kontrole przedszkoli w Anglii

0

Ofsted, który zajmują się kontrolą i regulacją działalności przedszkoli i szkól w Anglii, zaostrzy wymagania dotyczące funkcjonowania palcówek. Nowy plan zakłada podniesienie standardu oferowanego przez przedszkola w Anglii. Zaostrzone kontrole dotyczyć będą również opiekunek do dzieci. Wszystkie przedszkola, które otrzymały ocenę „satysfakcjonującą” zmuszone będą podnieść swoje standardy. Zostaną one poddane zaostrzonej kontroli do momentu kiedy Ofsted uzna, że jakość opieki w danej placówce uległa polepszeniu. W ubiegłym roku, podobne zmiany zostały zastosowane w systemie oceny szkół w Anglii.

Powodem zmian jest fakt, że placówki nie polepszają swoich warunków oferowanej opieki. Ubiegłoroczne dane pokazują, że przedszkola w Anglii oceniane są jako dobre, a tylko 12% pochwalić się może najwyższą oceną „outstanding”. Zmiana w systemie oceny wykluczy poziom „satysfakcjonujący” co sprawi, że przedszkola będą musiały otrzymać co najmniej ocenę dobrą.

Przedszkola w Anglii zdecydowanie różnią się od polskich. Same kontrole nie są tak surowe jak w polskich przedszkolach. Na wiele rzeczy przymyka się oko, co z jednej strony zwiększą liczbę placówek, lecz jednocześnie zaniża ich poziom.

przedszkola w Peterborough

Przedszkola w Anglii

Od dziewięciu lat mieszka w Anglii. Pracuje zawodowo jako fotograf i bloger. Autor strony Polonia Peterborough, która w pierwszym etapie istnienia była blogiem poświęconym reportażom przedstawiającym życie Polonii w Peterborough. Socjolog z zamiłowania.

Leave A Reply