1. Postanowienia wstępne

 • Organizatorem Konkursu jest serwis PoloniaPeterborough.com
 • Szczegółowy regulamin Konkursu znajduje się na stronie internetowej www.polonia-peterborough.uk
 • Konkurs skierowany jest do wszystkich aktywnych użytkowników serwisu.

2. Nagroda, czas trwania i miejsce konkursu

 • Do wygrania w konkursie są dwa bilety na mecz Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012, podwójna wejściówka na spotkanie piłkarskie półfinału w dniu 28 czerwca 2012 na Stadionie Narodowym w Warszawie, miejsca kategorii 2 o wartości 1200 zł brutto.
 • Bilety mogą być przekazane osobom trzecim przez wcześniejsze poinformowanie organizatora o tym fakcie.
 • Organizator konkursu nie zwraca kosztów przelotu oraz nie zapewnia zakwaterowania.
 • Czas trwania konkursu obejmuje okres od dnia 12.03.2012 r. do 30.04.2012 r.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, terminów i nagród w trakcie trwania konkursu.

3. Warunki uczestnictwa

 • Aby wziąć udział w Konkursie, należy w terminie do 30.04.2012 r spełnić dwa następujące warunki:
 1. Polubić stronę PoloniaPeterborough.com poprzez portal społecznościowy Facebook. Osoby, które polubiły stronę przed rozpoczęciem konkursu również biorą udział w losowaniu jeśli:
 2. W czasie trwania konkursu brać aktywny udział w życiu strony PoloniaPeterborough.com poprzez umieszczenie przynajmniej dwóch komentarzy pod dowolnymi tematami, (nawiązujących tematycznie do ich treści).
 • Komentarze muszą być napisane przy użyciu tego samego imienia oraz adresu email.
 • Treść komentarzy nie może zawierać wulgaryzmów oraz uwłaczać godności osób trzecich.
 • Komentarze wypełnione nieprawidłowo bądź w sposób niepełny nie będą brały udziału w Konkursie.
 • Uczestnikiem Konkursu,  może być wyłącznie osoba fizyczna.

4. Powiadomienie o wygranej

 • W ciągu 4 dni kalendarzowych następujących po dacie zakończenia konkursu wybrany w drodze losowania zwycięzca, otrzyma w imieniu organizatora wiadomość email na adres, z którego dokonywał wpisów komentarzy.
 • Zwycięzcy są zobowiązani przesłać organizatorowi następujące dane odnoszące się do zwycięzcy oraz drugiej osoby, która będzie korzystać z biletu: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, data urodzenia oraz numer PESEL (jeżeli korzystający z biletu taki numer posiada), numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, jeżeli korzystający z biletu nie posiada dowodu osobistego.