Regulamin działalności Klubu Fotograficznego w Peterborough

1. Członkiem Klubu może zostać każdy pasjonat fotografii, który akceptuje niniejszy regulamin.
2. Przyjęcie do Klubu następuje na podstawie pisemnej.
3. Klub Fotograficzny w Peterborough tworzymy aby:

 • Skupić osoby fotografujące z terenu Peterborough i okolic
 • Doskonalić umiejętności fotograficzne
 • Wymieniać doświadczenia
 • Oceniać prace
 • Motywować się do twórczych poszukiwań
 • Promować twórczość członków Klubu na łamach strony PoloniaPeterborough.com
 • Dokumentować wydarzenia odbywające się na terenie naszego regionu

4. Zakres działań Klubu:

 • Doskonalenie umiejętności fotografowania
 • Każde spotkanie klubowe jest okazją do zaprezentowania prac wykonanych przez członków Klubu oraz dyskusji na ich temat
 • Przeprowadzanie zajęć praktycznych
 • Organizacja plenerów fotograficznych i wspólnych wyjazdów w ciekawe miejsca
 • Współpraca z lokalnymi stowarzyszeniami oraz samorządem polegająca na pozyskiwaniu materiałów fotograficznych, które mogłyby być użyte do promocji regionu
 • Dokumentowanie wydarzeń kulturalno-sportowych
 • Organizacja spotkań z ludźmi zajmującymi się fotografią

5. Zasady działalności Klubu:

 • Cała działalność klubu opiera się na pracy społecznej. Wszelkie przychody, są w całości przeznaczone na koszty działalności klubu
 • Nad bieżącą działalnością Klubu czuwa lider Klubu oraz osoby wyznaczone do organizowania poszczególnych sfer działalności
 • Koszty działalności Klubu pokrywane są ze składek członków Klubu

6. Członkostwo w Klubie

 • Członkiem Klubu zostaje się po podpisaniu deklaracji i opłaceniu składek członkowskich
 • Członek Klubu zobowiązuje się do godnego reprezentowania Klubu oraz do opłacania składek
 • Składka członkowska w Klubie wynosi £10 – £20 miesięcznie (w zależności od ilości chętnych), i jest płacona z góry w pełnej wysokości
 • Składka jest opłacana przy wstąpieniu do Klubu oraz na początku każdego kolejnego miesiąca
 • Ustanie członkostwa w Klubie może nastąpić wskutek pisemnej rezygnacji lub nieopłacenie wymagalnej należnej składki

Powyższy Regulamin został zatwierdzony w dniu 1 maja 2012 r.