Stowarzyszenie Polish Arts & Culture Association w Peterborough powstało w dniu 04 maja 2011 z inicjatywy lokalnych właścicieli środków masowego przekazu, rozwijających się artystów funkcjonujących na terenie East Anglia. P.A.C.A. jest stowarzyszeniem nastawionym na upowszechnienie polskiej kultury oraz twórczości artystycznej na Wyspach Brytyjskich. Za najważniejszy cel stawia sobie działalność w sferze zadań publicznych, inicjowanie wydarzeń kulturalnych, promocję dóbr i tradycji krajowych oraz popularyzację kultury polskiej.

Kolejnym celem jest współpraca z placówkami, instytucjami i jednostkami zajmującymi się szeroko rozumianą edukacją oraz sztuką, by dopomóc rodakom w rozwoju i przystosowaniu się do nowej społeczności oraz głębszej integracji. Ze względu na cel prowadzonej działalności stowarzyszenie można określić jako zrzeszenie organizatorów kultury, ludzi z dorobkiem twórczym, oraz działaczy zaangażowanych w sferę kultury i sztuki na wszystkich jej obszarach.

Nasz dotychczasowy dorobek:

 • 
14.05.2011 Sharing Bread William de Yaxley Junior School, Yaxley – inauguracja, pierwsza impreza w której P.A.C.A. brała udział w połączeniu z Polska Szkołą Sobotnią. Dzieci ze szkoły zaprezentowały Poloneza, który zdobył wysokie uznanie publiczności i został nagrodzony brawami.
 • 04.06.2011 Międzynarodowy Dzien Dziecka, Central Park – w całości zorganizowana przez stowarzyszenie, przy pomocy PSS. Jak dotąd największa impreza zorganizowana przez PACA, w której brało odział ponad 2500 osób. Wielki sukces zarówno w oczach polskiej jak i brytyjskiej społeczności.
 • 02.07.2011 Teatr „Broadway” – prawdopodobnie pierwsza polska sztuka na deskach teatru Broadway, zorganizowana przez P.A.C.A. Grupa KaMPe z Londynu wystawiła spektakl autorstwa Dany Parys-White, pod tytułem „Tu i Tam” opowiadający o rozterkach i losach Polaków na emigracji.
 Spektakl połączono z wystawami dwóch lokalnych artystek: malarstwo „Pomiędzy” – Joanna Bernat (Peterborough) oraz fotografii „W zasięgu ręki” – Monika S. Jakubowska (Londyn).
 • 17.07.2011 „Mieszczanin szlachcicem” – Polski Klub Peterborough, objęcie patronatu i pomoc w organizacji spektaklu teatralnego Moliera na deskach Polskiego Klubu Kombatanta. Najlepszym dowodem na zapotrzebowanie na tego typu wydarzenia kulturalne niech będzie pełna sala widzów w ilości około 180 osób.
 • 12.08.2011 „Poland Can Be Liked” Caliente Club, Parnwell – pierwsza z cyklu imprez muzycznych kierowana do polskiej społeczności.
 • 02.09.2011 „Poland Can Be Liked” Caliente Club, Parnwell – kolejna z cyklu imprez muzycznych w klubie Caliente.
 • 10.09.2011 „Gramy dla Dawida” – koncert dobroczynny w klubie Revolution, na rzecz tragicznie zmarłego 16-letniego Dawida z Peterborough. Wystąpili lokalni artyści, którzy zagrali na żywo, wszystkie dochody z imprezy przeznaczone dla rodziny zmarłego nastolatka.
 • 16.09.2011 Polski Dancing, Caliente Club – pierwsza z cyklu imprez przeznaczonych dla dojrzałych odbiorców. Impreza zakończona pełnym sukcesem oraz kontynuowana do dnia dzisiejszego. Jest to cykl imprez tanecznych skierowany do mieszkańców Peterborough i okolic. Dancing odbywa się średnio raz w miesiącu.
 • 7.10.2011 Włochaty, WC, Red Cow Down, Revolution Club – koncert na żywo legend polskiej muzyki HC/punk.
 • 10.12.2012 Zabawa Mikołajkowa dla dzieci – wraz z Polską Szkołą Sobotnią zorganizowaliśmy zabawę Mikołajkową dla dzieci. Każde z dzieci otrzymało prezent od Mikołaja, wiele atrakcji dla najmłodszych mieszkańców Peterborough.
 • 8.01.2012 XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Peterborough. Dwudniowa impreza muzyczna z udziałem lokalnych gwiazd muzyki. Wspólnie zebraliśmy blisko £2500 dla potrzebujacych dzieci w Polsce. Finał poprzedzony został WOŚP Party.

Oprócz tego stowarzyszenie zaangażowane jest w projekt pod nazwą: Peterborough Migration’s Detectives Project, mający na celu przedstawienie historii Polaków żyjących w naszym mieście. Działamy we współpracy z Peterborough Museum, gdzie w przyszłym roku planowana jest bardzo bogata wystawa prezentująca polską kulturę.

Kontakt ze stowarzyszeniem P.A.C.A.: contact@paca.com.pl

Mikolajki-36