Zajęcia z psychologiem/pedagogiem

0
12f/h 07562654706

Oferuję indywidualne zajęcia w zakresie wspomagania rozwoju i neurorehabilitacji. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, a także osobami dorosłymi z zaburzeniami neurologicznymi. Dostęp do dokumentów potwierdzających moje kwalifikacje i doświadczenia jest możliwy po indywidualnym kontakcie. Zachęcam do skontaktowania się ze mną. Pozdrawiam.