Sprzedam sokowirówkę

0
7 07591722615

Sprzedam sokowirówkę użytą tylko kilka razy.