Antena 60cm

0
30 07704664386

Kompletna antena 60 cm z uchwytem mocującym do ściany + konwenter na 4 wyjścia