Mniej personelu w angielskich przedszkolach

0

Trwa burzliwa debata nad zmianami przepisów dotyczących prowadzenia przedszkoli w Anglii. Planowana reforma dotyczy również opiekunek do dzieci. Zaproponowany został plan zwiększenia liczby dzieci przypadających na jednego opiekuna. Przedszkolanka i childminder będzie mogła mieć większą liczbę dzieci pod swoją opieką. Zmiana ta ma na celu zmniejszenie kosztów opieki. Ceny przedszkoli oraz opiekunek teoretycznie powinny być niższe po wejściu zaproponowanej ustawy w życie. W chwili obecnej, ilość dzieci znajdujących się pod opieką jednej osoby zależna jest od ich wieku.

Ile dzieci w grupie?

Najmłodsze dzieci potrzebują najwięcej uwagi. Według wytycznych Ofsted, jedna przedszkolanka przypadać powinna na 3 dzieci w wieku do 2 lat. Dzieci w przedziale wiekowym 2 – 3 lata potrzebują jednego opiekuna na każdą czwórkę. Jedna przedszkolanka może opiekować się ósemką dzieci w wieku 4 – 5 lat. Przepisy te odnoszą się do wszystkich przedszkoli w Anglii i są regularnie kontrolowane przez Ofsted.

liczba opiekunek w przedszkolu

Większa liczba dzieci przypadających na jedną opiekunkę

W zaproponowanych zmianach, liczby te ulegną zmianie. Zwiększy się liczba dzieci przypadających na jedną opiekunkę. Jedna osoba przypadać będzie na czwórkę najmłodszych dzieci oraz szóstkę przedszkolaków w wieku 2 -3 lata. Opiekunka do dziecka będzie mogła zajmować się dwójką niemowlaków poniżej pierwszego roku życia oraz szóstką dwulatków. Większa liczba dzieci przypadających na jedną osobę personelu przedszkola zmniejszy miesięczny koszt ich prowadzenia.

Mniej personelu w angielskich przedszkolach

dobre przedszkola peterboroughProponowane zmiany wywołały burzę w brytyjskim parlamencie. Jaki wpływ będą one miały na sposób funkcjonowania przedszkoli oraz jakość opieki. Mniejsza liczba personelu oznacza mniej czasu poświęconego każdemu dziecku. Pojawiły się głosy, że wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo dzieci. Z punktu widzenia przedszkola, zmiany oznaczać będą mniejszą liczbę zatrudnionego personelu, któremu trzeba płacić pensję. Mogłoby wydawać się, że przedszkola będą mogły przyjąć większą liczbę dzieci do swoich placówek, jednak dopuszczalna liczba dzieci dyktowana jest wielkością pomieszczeń przedszkola. Ofsted określa przestrzeń jaka przypadać powinna na jednego podopiecznego. Nie ma więc obawy, że przedszkola będą przepełnione.

Przedszkola w Anglii

Przedszkola w Anglii mają najbardziej restrykcyjne przepisy dotyczące ilości dzieci przypadających na jedną osobę personelu. W Polsce, grupy 25 osobowe wymagają tylko 2 opiekunów. Pomimo restrykcji, angielskie przedszkola różnią się od polskich. Pierwszą rzeczą jaka rzuca się w oczy jest czystość i higiena. Anglicy stawiają na samodzielność nie czystość. Zobaczyć można dzieci biegające w koszulkach nawet przy niskich temperaturach. Podejście do nauki dziecka jest zupełnie inne. W Anglii z dystansem podchodzi się do edukacji dzieci przedszkolnych. Wręcz uważa się, że nie powinno ich się uczyć bo są za młode.

Zobacz również: Zwrot 20% kosztów opieki nad dzieckiem

przedszkola w uk

Od dziewięciu lat mieszka w Anglii. Pracuje zawodowo jako fotograf i bloger. Autor strony Polonia Peterborough, która w pierwszym etapie istnienia była blogiem poświęconym reportażom przedstawiającym życie Polonii w Peterborough. Socjolog z zamiłowania.

Leave A Reply