Polskie Ognisko Muzyczne

Polskie Ognisko Muzyczne w Peterborough powstało w 2016 roku z inicjatywy Joanny Bernat i Anny Linczowskiej.
Zrzesza ono rodziców i nauczycieli wśród angielskiej Polonii, którzy zainteresowani są kształceniem muzycznym polskich dzieci na terenie Peterborough i okolic.

Celami przyświecającymi powstaniu naszego Ogniska są:

nauka gry na instrumentach, nauka śpiewu,
rozwijanie wrażliwości muzycznej u naszych uczniów,
kształcenie oraz wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu artystycznym, ze szczególnym uwzględnieniem kultury i muzyki polskiej,
aktywne oddziaływanie na społeczność polonijną w sferze kultury.

Nasze cele realizujemy poprzez:

prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży, na najwyższym poziomie, przez doświadczonych nauczycieli,
organizowanie w roku szkolnym koncertów, na których uczniowie mogą zaprezentować swoje umiejętności,
przygotowywanie uczniów do występów indywidualnych i grupowych w szkołach oraz innych placówkach angielskich,
współdziałanie ze środowiskiem lokalnym w zakresie rozwijania działalności kulturalnej w naszym mieście.

Telefon:

07595-923-805

e-mail: info@pompeterborough.org.uk
Strona www: www.pompeterborough.org.uk
Adres: 84 Harn Road, Hampton Vale, PE7 8GH

Godziny otwarcia

Poniedzialek-piątek 15:00 - 20:00
sobota - niedziela 16:00 - 19:00